Y nghia treo tranh phong canh dong lua chin

Ý nghĩa treo tranh phong cảnh đồng lúa chín

Tranh phong cảnh đồng lúa chín có ý nghĩa gì? Treo tranh phong cảnh đồng lúa chín trong phòng khách gia đình. Như thể hiện ước nguyện cho gia đình luôn có sự đủ đầy, no ấm. Luôn gặt hái được những vụ mùa bội thu, thành công thắng lợi.