Giải mã kiến trúc lăng mộ Taj Mahal trong bộ khung tranh di sản thế giới

Lăng mộ Taj Mahal tại Ấn Độ trong bộ khung tranh di sản thế giới là một tổng hợp các phong cách kiến trúc – Là hình mẫu tuyệt vời nhất của Kiến trúc Môgôn

Trả lời