zsofa-goc-phong-kham-5

Kiểu dáng sofa góc chữ U kích thước lớn kê tại sảnh rộng có thể chứa được nhiều người hơn