Góc trái của bức tranh ruộng bậc thang mù căng chải AmiA 1386

Góc trái của bức tranh ruộng bậc thang mù căng chải AmiA 1386

Trả lời